Χρηματοδότηση

Κάρτα προμηθειών

Μια κάρτα προμήθειας μπορεί να είναι είτε μια εταιρική χρεωστική κάρτα, η οποία αφαιρεί μετρητά απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό μιας εταιρείας ή μια πιστωτική κάρτα. Ένα πρόγραμμα κάρτας προμηθειών είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για κάθε εταιρεία που πραγματοποιεί πληρωμές στους προμηθευτές της, καθώς παρακάμπτει τη μακρά και δαπανηρή διαδικασία έκδοσης εντολών αγοράς, αντιστοίχησης παραστατικών παραλαβής με τιμολόγια προμηθευτή και πραγματοποίησης πληρωμών με επιταγή. Χρησιμοποιείται κυρίως για αγορές σε χαμηλότερες τιμές.

Σύμφωνα με αυτό το σύστημα, η τράπεζα που διαχειρίζεται το πρόγραμμα κάρτας προμηθειών θα χρεώνει τον πληρωτή σε μηνιαία βάση για όλες τις χρεώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του μήνα, ενώ παραδίδει χρήματα στον δικαιούχο εντός λίγων ημερών από κάθε χρέωση. Εάν ο πληρωτής πληρώσει αργά το μηνιαίο λογαριασμό, τότε η τράπεζα χρεώνει τόκους στο ανοιχτό υπόλοιπο.

Ο έλεγχος αυτών των αγορών μπορεί να επιτευχθεί με τον καθορισμό ημερήσιων ορίων δαπανών στις κάρτες, καθώς και με την παρακολούθηση των αγορών σε όλες τις κάρτες που εκδίδονται.

Οι κάρτες προμηθειών χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά για τις διεθνείς πληρωμές, επειδή ο πληρωτής χρεώνεται επίσης μια αμοιβή για τυχόν μετατροπές ξένων νομισμάτων στο νόμισμα καταγωγής του επεξεργαστή πιστωτικών καρτών.