Χρηματοδότηση

Ορισμός λίστας συσκευασίας

Μια λίστα συσκευασίας είναι μια λεπτομερής δήλωση των περιεχομένων ενός πακέτου, το οποίο χρησιμοποιείται από τον παραλήπτη για την επαλήθευση των περιεχομένων. Μια λίστα συσκευασίας περιλαμβάνει συνήθως μια περιγραφή, ποσότητα και βάρος για κάθε είδος σε ένα πακέτο. Δεν περιλαμβάνει τις τιμές των αντικειμένων που παραδίδονται. Προετοιμάζεται από τον πωλητή, ο οποίος το συμπεριλαμβάνει στη συσκευασία ή το προσαρτά στο εξωτερικό της συσκευασίας σε αυτοκόλλητη θήκη.

Μια λίστα συσκευασίας είναι επίσης γνωστή ως δελτίο συσκευασίας.