Χρηματοδότηση

Τόνος στην κορυφή

Ο τόνος στην κορυφή καθορίζει το επίπεδο δέσμευσης από τη διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο για μια ανοιχτή, ειλικρινή και ηθικά σωστή εταιρική κουλτούρα. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο του συστήματος ελέγχου ενός οργανισμού, καθώς η σωστή υποστήριξη από την κορυφή παρέχει μια ισχυρή βάση για τους ελέγχους. Αντίθετα, εάν οι εργαζόμενοι βλέπουν ανεντιμότητα και ανήθικη συμπεριφορά στην κορυφή του οργανισμού, θα είναι πολύ λιγότερο πιθανό να υποστηρίξουν το σύστημα ελέγχου και θα είναι πιο πιθανό να εμπλακούν σε δόλιες δραστηριότητες. Εν ολίγοις, οι εργαζόμενοι δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ενέργειες των εποπτών τους και θα τείνουν να μιμούνται τη συμπεριφορά τους.