Χρηματοδότηση

Επιχειρησιακός έλεγχος

Ο επιχειρησιακός έλεγχος είναι μια εξέταση του τρόπου με τον οποίο ένας οργανισμός ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, με στόχο να επισημάνει βελτιώσεις που θα αυξήσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά του. Αυτός ο τύπος ελέγχου είναι ουσιαστικά διαφορετικός από έναν κανονικό έλεγχο, όπου ο στόχος είναι η εξέταση της επάρκειας των ελέγχων και η αξιολόγηση της ορθότητας παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Οι επιχειρησιακοί έλεγχοι διεξάγονται συνήθως από το προσωπικό εσωτερικού ελέγχου, αν και μπορούν να προσληφθούν ειδικοί για τη διενέργεια αξιολογήσεων στους τομείς εμπειρογνωμοσύνης τους. Οι πρωταρχικοί χρήστες των συστάσεων ελέγχου είναι η ομάδα διαχείρισης και ειδικά οι διαχειριστές των τομέων που έχουν ελεγχθεί.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found