Χρηματοδότηση

Πριμοδότηση υπερωριών

Ένα ασφάλιστρο υπερωριών είναι η πρόσθετη πληρωμή που πραγματοποιείται σε έναν υπάλληλο για ώρες εργασίας άνω των 40 ωρών την εβδομάδα. Το ποσό της πριμοδότησης υπερωριών είναι συνήθως 50% του βασικού επιπέδου πληρωμής. Για παράδειγμα, εάν ένα άτομο κερδίζει κανονικά 10 $ ανά ώρα και εργάζεται 42 ώρες την εβδομάδα, τότε η βασική αμοιβή της θα είναι 420 $ (υπολογίζεται ως 42 ώρες πολλαπλασιαζόμενη επί 10 $ / ώρα) και το ασφάλιστρο υπερωριών της θα είναι 10 $ (υπολογίζεται ως πολλαπλασιασμένο 2 ώρες κατά 5 $ / ώρα).