Χρηματοδότηση

Σύνολο τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων

Το σύνολο των τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων είναι το συνολικό ποσό όλων των μετρητών, των απαιτήσεων, των προπληρωμένων εξόδων και του αποθέματος στον ισολογισμό ενός οργανισμού. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται ως κυκλοφορούν ενεργητικό εάν υπάρχει η προσδοκία ότι θα μετατραπούν σε μετρητά εντός ενός έτους. Το συνολικό ποσό των τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων συγκρίνεται συχνά με το σύνολο των τρεχουσών υποχρεώσεων, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία για την πληρωμή των υποχρεώσεων μιας επιχείρησης.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found