Χρηματοδότηση

κόκκινη σημαία

Στην επιχείρηση, η κόκκινη σημαία αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με ένα σύστημα, διαδικασία ή οικονομικά αποτελέσματα. Όταν επισημαίνεται μια κόκκινη σημαία, η διεύθυνση θα πρέπει να αναλάβει δράση για να διερευνήσει και να διορθώσει την κατάσταση. Παραδείγματα κόκκινων σημαιών είναι:

  • Μια δυσμενή διακύμανση στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μιας εταιρείας

  • Μια ξαφνική πτωτική τάση στις πωλήσεις προϊόντων

  • Αύξηση του κύκλου εργασιών των εργαζομένων

  • Αύξηση του ποσοστού αποτυχίας ενός προϊόντος