Χρηματοδότηση

Ελέγξτε τον ορισμό στέλεχος

Μια επιταγή επισυνάπτεται σε μια επιταγή και παρέχει τις λεπτομέρειες σχετικά με το ποσό που πληρώθηκε. Τα περιεχόμενα μιας επιταγής περιλαμβάνουν συνήθως τον αριθμό τιμολογίου που πληρώθηκε και το ποσό που καταβλήθηκε, το οποίο ανέρχεται σε ένα συνολικό πλήρες ποσό. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από τον παραλήπτη για να ταιριάξει τις εισπράξεις μετρητών με τα τιμολογημένα ποσά στο λογιστικό του σύστημα, και έτσι μειώνει τον όγκο των κλήσεων πίσω στο λογιστήριο, ρωτώντας για τη φύση των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν.