Χρηματοδότηση

Συσσωρευμένες αποσβέσεις - κτίρια

Συσσωρευμένη απόσβεση - κτίρια είναι το συνολικό ποσό της απόσβεσης που έχει χρεωθεί στο περιουσιακό στοιχείο κτιρίων. Το υπόλοιπο σε αυτόν τον λογαριασμό συσσωρευμένης απόσβεσης συνδυάζεται με τον λογαριασμό πάγιου κτιρίου για να φτάσει στην καθαρή λογιστική αξία του λογαριασμού κτιρίων. Όταν πωλείται ένα κτίριο, το σχετικό ποσό των συσσωρευμένων αποσβέσεων αφαιρείται από τον λογαριασμό συσσωρευμένων αποσβέσεων.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found