Χρηματοδότηση

Επιταγή πληρωμής

Η πληρωμή με επιταγή είναι ένα διαπραγματεύσιμο μέσο που αντλείται από κατατεθειμένα κεφάλαια, για να πληρώσει στον παραλήπτη ένα συγκεκριμένο ποσό χρημάτων κατόπιν αιτήματος. Μια επιταγή έχει παραδοσιακά μεταφερθεί φυσικά από τον πληρωτή στον δικαιούχο, στη συνέχεια στην τράπεζα του δικαιούχου, η οποία εκδίδει χρήματα στον δικαιούχο, και στη συνέχεια από την τράπεζα του δικαιούχου στην τράπεζα του πληρωτή. Στη συνέχεια, η τράπεζα του πληρωτή μεταφέρει χρήματα από το λογαριασμό του πληρωτή στην τράπεζα του δικαιούχου, διευθετώντας έτσι όλους τους λογαριασμούς.