Χρηματοδότηση

Έκθεση προϋπολογισμού

Μια αναφορά προϋπολογισμού είναι μια σύγκριση των πραγματικών αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης με έναν προκαθορισμένο προϋπολογισμό. Αυτή η αναφορά εκδίδεται σε οποιονδήποτε είναι υπεύθυνο για ένα στοιχείο γραμμής στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, το οποίο συνήθως σημαίνει τους διαχειριστές του τμήματος. Η έκθεση προϋπολογισμού χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει ποια επίπεδα δαπανών είναι πολύ υψηλά, έτσι ώστε να μπορούν να αναληφθούν ενέργειες για να μειωθούν τα επίπεδα δαπανών στο προϋπολογισμένο ποσό. Αυτή η αναφορά είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία για τη διατήρηση του ελέγχου στα οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης.

Μια τροποποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά προϋπολογισμού. Σε αυτήν τη μορφή, περιλαμβάνεται μια επιπλέον στήλη που αναφέρει το προϋπολογισμένο ποσό για κάθε στοιχείο γραμμής, ενώ μια τρίτη στήλη υπολογίζει τη διακύμανση μεταξύ των πραγματικών και των προϋπολογισμένων αποτελεσμάτων.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found