Χρηματοδότηση

Μεγάλα κέρδη

Τα ακαθάριστα κέρδη αναφέρονται στα συνολικά κέρδη ενός ατόμου, πριν από τις μειώσεις για φόρους εισοδήματος και άλλους φόρους, καθώς και τυχόν μειώσεις που επιβάλλονται από τον εργοδότη. Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος έχει 100.000 $ ακαθάριστα κέρδη, μετά τα οποία αφαιρούνται 35.000 $ για φόρους εισοδήματος, κοινωνική ασφάλιση, γαρνιτούρες, ιατρική ασφάλιση και φιλανθρωπικές εκπτώσεις, αφήνοντας καθαρό εισόδημα 65.000 $. Τα ακαθάριστα κέρδη παρατίθενται στις συμβουλές εμβασμάτων (pay stub) που επισυνάπτονται σε έναν μισθολογικό έλεγχο, μαζί με μια αναλυτική περιγραφή όλων των παρακρατήσεων, με αποτέλεσμα τον καθαρό μισθό.