Χρηματοδότηση

Φορολογική θέση

Φορολογική θέση είναι η θέση που λαμβάνει μια οικονομική οντότητα σε μια προηγουμένως κατατεθείσα φορολογική δήλωση ή την οποία αναμένει να λάβει σε μια μελλοντική φορολογική δήλωση, την οποία χρησιμοποιεί για τη μέτρηση των τρεχουσών ή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Μια φορολογική θέση μπορεί να αποφέρει μόνιμη μείωση ή αναβολή των πληρωτέων φόρων εισοδήματος.

Παραδείγματα φορολογικών θέσεων είναι η απόφαση να μην κατατεθεί φορολογική δήλωση, να μετατοπιστεί το εισόδημα μεταξύ φορολογικών δικαιοδοσιών και να ταξινομηθεί μια συναλλαγή ως αφορολόγητη.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found