Χρηματοδότηση

Έκπτωση μη αποσβεσμένου ομολόγου

Μια μη αποσβεσμένη έκπτωση ομολόγων αναφέρεται στη λογιστική που εφαρμόζεται σε ένα ομόλογο που πωλείται κάτω από το ονομαστικό ποσό του. Όταν το δηλωμένο επιτόκιο που σχετίζεται με ένα ομόλογο είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο της αγοράς κατά την ημερομηνία πώλησης του ομολόγου, οι επενδυτές θα συμφωνήσουν να αγοράσουν το ομόλογο μόνο με έκπτωση από το ονομαστικό τους ποσό. Πληρώνοντας λιγότερα, οι επενδυτές αυξάνουν αποτελεσματικά την απόδοση της επένδυσής τους όταν τους καταβάλλεται τόκος από τον εκδότη ομολόγων. Η διαφορά μεταξύ του ονομαστικού ποσού ενός ομολόγου και του ποσού που πληρώθηκε πραγματικά είναι η έκπτωση ομολόγου. Ο εκδότης ομολόγων διαγράφει το πλήρες ποσό της έκπτωσης ομολόγων για τον υπόλοιπο όρο του ομολόγου με τον οποίο συνδέεται. Το ποσό που διαγράφεται χρεώνεται στα έξοδα τόκων. Το ποσό της έκπτωσης ομολόγων που δεν έχει ακόμη διαγραφεί ονομάζεται έκπτωση ομολόγων.

Η εκδίδουσα οντότητα μπορεί να επιλέξει να διαγράψει ολόκληρο το ποσό της έκπτωσης ομολογιών ταυτόχρονα, εάν το ποσό δεν έχει σημασία (π.χ., δεν έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του εκδότη). Εάν ναι, δεν υπάρχει αναπόσβεστη έκπτωση ομολόγου, επειδή ολόκληρο το ποσό αποσβέστηκε ταυτόχρονα. Πολύ πιο συχνά, το ποσό είναι σημαντικό και έτσι αποσβένεται κατά τη διάρκεια ζωής του ομολόγου, το οποίο μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, υπάρχει σχεδόν πάντα μια αναπόσβεστη έκπτωση ομολόγων εάν τα ομόλογα πωλήθηκαν κάτω από τα ονομαστικά ποσά τους και τα ομόλογα δεν έχουν ακόμη αποσυρθεί.

Μια μη αποσβεσμένη έκπτωση ομολόγων αναφέρεται σε λογαριασμό αντισταθμιστικής υποχρέωσης στον ισολογισμό της εκδότριας οντότητας.

Όταν μια μη αποσβεσμένη έκπτωση ομολόγου καταγράφεται για πρώτη φορά, υπάρχει μια χρέωση σε μετρητά στο ποσό των μετρητών που ελήφθησαν, μια χρέωση στον λογαριασμό έκπτωσης ομολόγων στο ποσό της έκπτωσης και μια πίστωση στον οφειλόμενο λογαριασμό ομολόγων στο ποσό των την ονομαστική αξία των εκδοθέντων ομολόγων. Καθώς η έκπτωση αποσβένεται, υπάρχει μια χρέωση για τόκους και μια πίστωση στον λογαριασμό έκπτωσης ομολόγων.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found