Χρηματοδότηση

Αποσπώμενη λογιστική εντάλματος

Επισκόπηση της Αποσπώμενης Λογιστικής Εγγύησης

Όταν εκδίδονται αποσπώμενα εντάλματα, κατανείμετε τα έσοδα από την πώληση χρεωστικού τίτλου με αποσπώμενα εντάλματα μεταξύ των δύο στοιχείων, με βάση τις ανεξάρτητες σχετικές εύλογες αξίες τους κατά την ημερομηνία έκδοσης. Κατανομή του τμήματος των εσόδων που διατίθενται στα εντάλματα στο καταβεβλημένο κεφάλαιο και το υπόλοιπο στο χρεωστικό μέσο

Παράδειγμα λογιστικής αποσπώμενου εντάλματος

Η Hostetler Corporation εκδίδει 1 εκατομμύριο δολάρια μετατρέψιμου χρέους που περιλαμβάνει 200.000 αποσπώμενα εντάλματα. Η εύλογη αξία του μετατρέψιμου χρέους χωρίς τα εντάλματα είναι 900.000 $ και η εύλογη αξία των αποσπώμενων ενταλμάτων είναι 300.000 $ χωρίς το χρέος. Με βάση τις σχετικές εύλογες αξίες τους, η Hostetler εκχωρεί 750.000 $ στο χρέος (υπολογίζεται ως 900.000 $ ÷ (900.000 $ + 300.000 $)) και 250.000 $ στα αποσπώμενα εντάλματα (υπολογίζεται ως 300.000 $ ÷ (900.000 $ + 300.000 $)). Η προκύπτουσα καταχώρηση ημερολογίου είναι:

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found