Χρηματοδότηση

Ακύρωση προσφοράς

Μια ακύρωση προσαύξησης πραγματοποιείται όταν τερματίζεται ή μειώνεται το περιθώριο που έχει ανακοινωθεί προηγουμένως. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μια υπάρχουσα μείωση ισχύει πλέον για λιγότερα προϊόντα ή υπηρεσίες.