Χρηματοδότηση

Ανενεργός υπάλληλος

Ένας ανενεργός υπάλληλος είναι ένα άτομο του οποίου η απασχόληση δεν έχει τερματιστεί και δεν παρέχει επί του παρόντος υπηρεσίες στον εργοδότη. Για παράδειγμα, ένα άτομο που βρίσκεται σε άδεια αναπηρίας, ιατρική άδεια ή άδεια στρατιωτικής θητείας θα θεωρείται ανενεργός υπάλληλος.