Χρηματοδότηση

Ορισμός ημέρας

Το daypart είναι ένα τμήμα της ημέρας μετάδοσης σε τμήματα. Για παράδειγμα, ένας τηλεοπτικός ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός μπορεί να διαχωρίσει το πρόγραμμά του σε πρωί, πρωί, νωρίς περιθώριο, πρωταρχική ώρα, αργά νέα, αργά και αργά το βράδυ. Ο τύπος περιεχομένου που παρέχεται στο κοινό θα διαφέρει, ανάλογα με το χρονικό διάστημα εντός του οποίου είναι προγραμματισμένο.

Ένας ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός αξιολογεί συνήθως την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία προγραμμάτων και αδειών προγράμματος για απομείωση χρησιμοποιώντας μεθοδολογία daypart, όπου τα προγράμματα που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, όπως η πρωταρχική ώρα, αξιολογούνται συνολικά.