Χρηματοδότηση

Ισχυρή δέσμευση

Η σταθερή δέσμευση είναι μια υπόσχεση για ανάληψη συγκεκριμένης δράσης εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Η έννοια ισχύει συνήθως για μια προσφορά κινητών αξιών, όπου ο ασφαλιστής δεσμεύεται να αγοράσει όλα τα μη πωληθέντα χρεόγραφα. Έτσι, ο ανάδοχος θα αγοράσει οποιοδήποτε υπόλοιπο της έκδοσης που δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε επενδυτές. Αυτή η δέσμευση μεταφέρει τον κίνδυνο μη πώλησης τίτλων από τον εκδότη στον ασφαλιστή. Ο όρος μπορεί επίσης να αναφέρεται σε εγγύηση από ένα δανειστικό ίδρυμα για την έκδοση δανείου σε δανειολήπτη εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος, εάν το δάνειο ζητηθεί από τον δανειολήπτη.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found