Χρηματοδότηση

Ποιο κόστος εκχωρείται σε ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο

Το κόστος εκχώρησης ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι το κόστος αγοράς του και τυχόν έξοδα που προκύπτουν για τη μεταφορά του περιουσιακού στοιχείου στην τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία του με τον τρόπο που επιδιώκει η διοίκηση. Πιο συγκεκριμένα, εκχωρήστε τα ακόλουθα κόστη σε ένα πάγιο στοιχείο:

 • Τιμή αγοράς του αντικειμένου και σχετικοί φόροι

 • Κόστος κατασκευής του αντικειμένου, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει παροχές εργασίας και εργαζομένων

 • Δασμοί εισαγωγών

 • Εισερχόμενες μεταφορές και μεταφορά

 • Κόστος τόκων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για να φέρει ένα περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση και την τοποθεσία που απαιτείται για τη σκοπούμενη χρήση του

 • Προετοιμασία τοποθεσίας

 • Εγκατάσταση και συναρμολόγηση

 • Δοκιμή εκκίνησης στοιχείων

 • Επαγγελματικές αμοιβές

Επίσης, εκχωρήστε σε ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο το κόστος των μεγάλων περιοδικών αντικαταστάσεων. Για παράδειγμα, ένα αεροσκάφος απαιτεί νέους κινητήρες και ένα κτίριο απαιτεί νέα στέγη μετά από ένα συγκεκριμένο διάστημα χρήσης ή χρονική περίοδο. Κατά την αντικατάσταση, τα νέα στοιχεία καταγράφονται ως πάγιο στοιχείο και οι λογιστικές αξίες οποιωνδήποτε αντικειμένων αντικαταστάθηκαν.

Να μην εκχωρήσει τις ακόλουθες δαπάνες σε πάγιο περιουσιακό στοιχείο:

 • Διοίκηση και γενικά γενικά έξοδα

 • Κόστος που προκύπτουν αφού ένα περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για χρήση, αλλά δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί ή δεν λειτουργεί ακόμη με πλήρη χωρητικότητα

 • Κόστος που πραγματοποιήθηκε και δεν είναι απαραίτητο για τη μεταφορά του περιουσιακού στοιχείου στην τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία του

 • Αρχικές απώλειες λειτουργίας

 • Κόστος απόκτησης νέων πελατών

 • Κόστος ανοίγματος νέων εγκαταστάσεων

 • Νέο κόστος εισαγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας

 • Κόστος μετεγκατάστασης ή αναδιοργάνωσης

Μην αναγνωρίζετε ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο το συνεχιζόμενο κόστος εξυπηρέτησης ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου, το οποίο συνήθως περιλαμβάνει εργατικό δυναμικό συντήρησης, αναλώσιμα και δευτερεύοντα ανταλλακτικά. Αυτά τα έξοδα θα πρέπει αντ 'αυτού να χρεώνονται στα έξοδα κατά την πραγματοποίησή τους.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found