Χρηματοδότηση

Ιχνηλασία

Η ανίχνευση είναι η διαδικασία παρακολούθησης μιας συναλλαγής στα λογιστικά αρχεία πίσω στο έγγραφο προέλευσης. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει τον εντοπισμό ενός αντικειμένου στο γενικό καθολικό, τον εντοπισμό του πίσω σε ένα θυγατρικό καθολικό (εάν είναι απαραίτητο) για αναζήτηση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού εγγράφου και στη συνέχεια μετάβαση στα λογιστικά αρχεία για να εντοπίσετε το έγγραφο προέλευσης. Η ανίχνευση χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό σφαλμάτων συναλλαγών, καθώς και από τους ελεγκτές για να επαληθεύσουν ότι οι συναλλαγές καταγράφηκαν σωστά.