Χρηματοδότηση

Πιστοποιημένη οικονομική κατάσταση

Μια πιστοποιημένη οικονομική κατάσταση είναι μια κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ισολογισμός ή / και κατάσταση ταμειακών ροών που εκδίδεται μαζί με μια έκθεση ελέγχου από έναν πιστοποιημένο δημόσιο λογιστή. Στην έκθεση ελέγχου, ο ελεγκτής βεβαιώνει την ακρίβεια της οικονομικής κατάστασης. Απαιτούνται πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις από την επενδυτική κοινότητα και τους πιστωτές που διαφορετικά θα μπορούσαν να είναι αβέβαιοι για την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων μιας οντότητας. Μια δημόσια εταιρεία πρέπει να εκδίδει πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found