Χρηματοδότηση

Έξοδα επισκευών και συντήρησης

Το κόστος επισκευής και συντήρησης είναι το κόστος που προκύπτει για να διασφαλιστεί ότι ένα περιουσιακό στοιχείο συνεχίζει να λειτουργεί. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αύξηση των επιπέδων απόδοσης στο αρχικό τους επίπεδο από την αρχική απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή απλώς τη διατήρηση του τρέχοντος επιπέδου απόδοσης ενός στοιχείου. Οι δαπάνες που απαιτούνται για την αύξηση του επιπέδου απόδοσης ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την κεφαλαιοποίηση του πρόσθετου κόστους. Για παράδειγμα, η αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού σε ένα φορτηγό θεωρείται κόστος συντήρησης, ενώ η αντικατάσταση της οροφής ενός κτιρίου παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κτιρίου, και έτσι το κόστος του θα κεφαλαιοποιηθεί.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found