Χρηματοδότηση

Τμήμα παραγωγής

Ένα τμήμα παραγωγής είναι μια ομάδα λειτουργιών σε μια επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για την κατασκευή αγαθών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει λίγες εξειδικευμένες λειτουργίες με όλες τις άλλες εξωτερικές εργασίες, ή ένα πλήρως λειτουργικό τμήμα που μετατρέπει πρώτες ύλες, συναρμολογεί εξαρτήματα σε τελικά προϊόντα και συσκευάζει τα.

Το τμήμα παραγωγής μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός σε μια επιχείρηση. Μπορεί να απασχολούν μηχανικούς, ειδικούς εγκατάστασης μηχανών, προσωπικό συντήρησης και χειριστές μηχανών.

Βασικό επίκεντρο του τμήματος παραγωγής είναι η αποδοτικότητα. Για το σκοπό αυτό, η λειτουργία συμφόρησης εντός της εγκατάστασης παρακολουθείται στενά και υποστηρίζεται έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοση (έσοδα μείον μεταβλητό κόστος).