Χρηματοδότηση

Κέρδος από πώληση περιουσιακών στοιχείων

Ένα κέρδος από την πώληση περιουσιακών στοιχείων προκύπτει όταν ένα περιουσιακό στοιχείο πωλείται για περισσότερο από τη λογιστική του αξία. Η λογιστική αξία είναι η τιμή αγοράς του περιουσιακού στοιχείου, μείον τυχόν μεταγενέστερες αποσβέσεις και χρεώσεις απομείωσης. Το κέρδος ταξινομείται ως μη λειτουργικό στοιχείο στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της οντότητας πώλησης.

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση αγοράζει ένα μηχάνημα για 10.000 $ και στη συνέχεια καταγράφει 3.000 $ απόσβεσης, με αποτέλεσμα τη λογιστική αξία των 7.000 $. Στη συνέχεια, η εταιρεία πωλεί το μηχάνημα για 7.500 $, με αποτέλεσμα κέρδος από την πώληση περιουσιακών στοιχείων 500 $.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found