Χρηματοδότηση

Αξία στη χρήση

Η αξία σε χρήση είναι η καθαρή παρούσα αξία των ταμειακών ροών που δημιουργούνται από ένα περιουσιακό στοιχείο, καθώς αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη. Αυτό το ποσό μπορεί να είναι μικρότερο από την καθαρή παρούσα αξία των ταμειακών ροών από την υψηλότερη και καλύτερη χρήση στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα περιουσιακό στοιχείο. Για παράδειγμα, η αξία στη χρήση της γεωργικής γης σε μια αστική περιοχή θα μπορούσε να είναι πολύ χαμηλότερη από την υψηλότερη και καλύτερη χρήση της, καθώς ο αγρότης θα μπορούσε να κερδίσει περισσότερα κατασκευάζοντας εμπορικά ή οικιστικά κτίρια στην ιδιοκτησία.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found