Χρηματοδότηση

Αποστολή εμπορευμάτων

Τα εμπορεύματα που αποστέλλονται είναι προϊόντα που δεν ανήκουν στο μέρος που τα έχει στην κατοχή τους. Το μέρος που κατέχει τα αγαθά (ο παραλήπτης) έχει συνήθως εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη των αγαθών (ο αποστολέας) να πουλήσει τα αγαθά. Μόλις πωληθεί, ο παραλήπτης διατηρεί προμήθεια και προωθεί όλες τις υπόλοιπες πωλήσεις στον αποστολέα. Αυτή η συμφωνία χρησιμοποιείται συνήθως από κατασκευαστές που δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε κανάλια διανομής και οι οποίοι προτιμούν να διατηρήσουν την ιδιοκτησία των αγαθών τους, προκειμένου να αποφευχθούν οι απώλειες επισφαλών χρεών. Οι έμποροι λιανικής μπορεί επίσης να προτιμούν αυτήν την προσέγγιση όταν δεν διαθέτουν επαρκές κεφάλαιο κίνησης για να αγοράσουν αγαθά από κατασκευαστές.