Χρηματοδότηση

Φλοτέρ

Float είναι το διάστημα μεταξύ του πότε γράφεται μια επιταγή και όταν διαγράφεται ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο έγινε η ανάληψη. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο float, και οι οποίες μπορούν να επεκτείνουν τη διάρκεια του, είναι:

  • Ο χρόνος που απαιτείται για να στείλει ο πληρωτής μια επιταγή στον δικαιούχο

  • Ο χρόνος που απαιτείται για να παραδώσει ο δικαιούχος την επιταγή στην τράπεζά του για πληρωμή

  • Ο χρόνος που απαιτείται για την παρουσίαση της επιταγής από την τράπεζα του δικαιούχου στην τράπεζα του πληρωτή

  • Ο χρόνος που απαιτείται για τη μεταφορά της τράπεζας των χρημάτων στην τράπεζα του δικαιούχου

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές συμπιέζουν σε μεγάλο βαθμό το χρόνο του float, συνήθως σε μία ή δύο ημέρες.

Το Float αναφέρεται επίσης στον αριθμό των μετοχών μιας μετοχής μιας εταιρείας που είναι διαθέσιμες για διαπραγμάτευση. Αυτό το ποσό υπολογίζεται ως ο συνολικός αριθμός των μετοχών που εκκρεμούν, μείον τις μετοχές που διατηρούνται στενά.