Χρηματοδότηση

Συναλλαγή μετρητών

Μια συναλλαγή μετρητών περιλαμβάνει την ανταλλαγή μετρητών για ένα περιουσιακό στοιχείο. Επειδή η ανταλλαγή είναι άμεση, ο πωλητής δεν αναλαμβάνει πιστωτικό κίνδυνο που ο αγοραστής δεν θα πληρώσει, όπως θα συνέβαινε εάν η πίστωση χορηγήθηκε στον αγοραστή. Οι συναλλαγές σε μετρητά είναι πιο συχνές για μικρότερες λιανικές συναλλαγές.