Χρηματοδότηση

Προμήθεια

Η προμήθεια αναφέρεται στις δραστηριότητες που απαιτούνται για την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών από προμηθευτές. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι αγορές γίνονται σε λογικές τιμές και από αξιόπιστους προμηθευτές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ομάδα προμηθειών να επικεντρωθεί στην απόκτηση υλικών και υπηρεσιών που βρίσκονται σε μικρή προμήθεια και οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της επιχείρησης εάν δεν είναι διαθέσιμες όταν χρειαστεί. Τα στάνταρ βήματα προμηθειών είναι:

  1. Το Τμήμα υποβάλλει αίτηση αγοράς για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο.

  2. Ο πράκτορας αγορών εντοπίζει αρκετούς πιθανούς υποψηφίους προμηθευτών.

  3. Ο πράκτορας αγορών επιλέγει τον προμηθευτή με τον καλύτερο συνδυασμό τιμής, ποιότητας και χρόνου παράδοσης και μπορεί να διαπραγματευτεί ορισμένους όρους της αγοράς.

  4. Ο πράκτορας αγοράς εκδίδει εντολή αγοράς στον επιλεγμένο προμηθευτή.

  5. Ο προμηθευτής παραδίδει το αντικείμενο, το οποίο ταιριάζει το προσωπικό λήψης με το αντίγραφο εντολής αγοράς που παρέχεται από τον πράκτορα αγορών.

  6. Το προσωπικό παραλαβής παραδίδει το παραληφθέν στοιχείο στο τμήμα που το ζήτησε αρχικά.