Χρηματοδότηση

Συγχώνευση ανάντη

Μια ανάντη συγχώνευση περιλαμβάνει τη συγχώνευση σε μια σημαντικά μεγαλύτερη εταιρεία Ένας λόγος για τη μικρότερη εταιρεία να το πράξει είναι ότι μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην ευρύτερη σειρά προϊόντων, τη γεωγραφική εμβέλεια, την τεχνογνωσία και τις διοικητικές δυνατότητες της μεγαλύτερης εταιρείας.

Μια ανάντη συγχώνευση μπορεί επίσης να οριστεί ως η συγχώνευση μιας θυγατρικής εταιρείας στη μητρική της οντότητα.