Χρηματοδότηση

Σφάλματα τράπεζας

Τα τραπεζικά σφάλματα είναι συναλλαγές που έχουν καταγραφεί λανθασμένα από μια τράπεζα σε λογαριασμό πελάτη. Αυτά τα σφάλματα εντοπίζονται συνήθως κατά τη διάρκεια της μηνιαίας διαδικασίας τραπεζικής συμφιλίωσης που πραγματοποιούνται από πελάτες, οι οποίοι ειδοποιούν την τράπεζα για διόρθωση των αναφερόμενων στοιχείων. Συνήθως υπάρχουν λίγα τραπεζικά σφάλματα, τα οποία συγκεντρώνονται στους τομείς εσφαλμένων επιταγών και καταθέσεων.