Χρηματοδότηση

Αποθεματικό απόθεμα

Το απόθεμα αποθήκευσης είναι μια υπερβολική ποσότητα πρώτων υλών που διατηρείται για να προστατεύεται από τυχόν μη προγραμματισμένες ελλείψεις αποθεμάτων που οδηγούν στη διαδικασία παραγωγής. Το ποσό του αποθηκευτικού αποθέματος που πρέπει να διατηρηθεί περιλαμβάνει την εξισορρόπηση του κόστους του επιπλέον αποθέματος έναντι του ποσού του χρόνου διακοπής της παραγωγής που αποφεύγεται με το επιπλέον απόθεμα.

Η έννοια αναφέρεται επίσης στην πρακτική των κυβερνήσεων να αγοράζουν πλεονάζοντα εμπορεύματα σε περιόδους όπου υπάρχει υπερβολική προσφορά και να τα πωλούν όταν το επίπεδο προσφοράς είναι ασυνήθιστα χαμηλό. Με αυτόν τον τρόπο, οι τιμές των εμπορευμάτων δεν είναι πολύ χαμηλές (σε περιόδους υψηλής προσφοράς) ή υπερβολικά υψηλές (σε περιόδους χαμηλής προσφοράς). Η βασική θεωρία είναι ότι αυτή η πρακτική οδηγεί σε πιο σταθερές συνθήκες τιμολόγησης για τους παραγωγούς. Η ιδέα μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά προϊόντα, όπως το λάδι, το καλαμπόκι και το βούτυρο.