Χρηματοδότηση

Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου είναι οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν τις οικονομικές πληροφορίες για περισσότερα από ένα στοιχεία. Ένα στοιχείο είναι μια οντότητα ή επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες προετοιμάζονται ξεχωριστά και η οποία περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου Ένα στοιχείο είναι συνήθως μια θυγατρική, αλλά μπορεί επίσης να είναι μια συνάρτηση, διαδικασία, προϊόν, υπηρεσία ή γεωγραφική τοποθεσία ή ακόμη και μια επένδυση που λογιστικοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found