Χρηματοδότηση

Ενσωματωμένη ενότητα ελέγχου

Μια ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου είναι κωδικός που εισάγεται σε ένα πρόγραμμα εφαρμογής που δημιουργεί ειδοποιήσεις όταν οι συναλλαγές πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Ο σκοπός πίσω από μια ενσωματωμένη ενότητα ελέγχου είναι να δίνει στους ελεγκτές ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για συναλλαγές που ενδέχεται να είναι εσφαλμένες ή που διαθέτουν χαρακτηριστικά που αξίζουν περαιτέρω επανεξέτασης.