Χρηματοδότηση

Βραχυπρόθεσμη ευθύνη

Η βραχυπρόθεσμη υποχρέωση είναι μια οικονομική υποχρέωση που πρέπει να καταβληθεί εντός ενός έτους. Αυτός ο τύπος υποχρέωσης ταξινομείται στην ενότητα τρέχουσες υποχρεώσεις του ισολογισμού μιας οντότητας. Παραδείγματα βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι:

  • Λογαριασμοί πληρωτέοι
  • Δεδουλευμένα έξοδα
  • Πληρωτέοι φόροι
  • Καταβλητέα μερίσματα
  • Καταθέσεις πελατών
  • Βραχυπρόθεσμο χρέος
  • Τρέχον τμήμα του μακροπρόθεσμου χρέους
  • Άλλοι λογαριασμοί πληρωτέοι

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found