Χρηματοδότηση

Ορισμός αναπλήρωσης μετρητών μικρών ποσών

Η ανανέωση μικρών μετρητών συμβαίνει όταν τα χρήματα προστίθενται σε ένα μικρό κουτί μετρητών σε ένα ποσό επαρκές για να επαναφέρει το υπόλοιπο μετρητών του κουτιού μετρητών στο καθορισμένο υπόλοιπό του. Απαιτείται αναπλήρωση περιοδικά, καθώς οι πληρωμές σε μετρητά από το μικρό κουτί μετρητών χρησιμοποιούνται για την πληρωμή τυχόν επιπλέον δαπανών. Μια συναλλαγή αναπλήρωσης ξεκινά από τον μικροκατακτήτη μετρητών.