Χρηματοδότηση

Η πάνω σειρά

Η κορυφαία γραμμή αναφέρεται στο στοιχείο γραμμής εσόδων στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Το όνομα προέρχεται από τη θέση των εσόδων στην πρώτη ή στην «κορυφή» γραμμή της κατάστασης αποτελεσμάτων. Μερικές φορές οι οργανισμοί αναφέρονται σε ενέργειες που έχουν ληφθεί για να αυξήσουν τα έσοδά τους ως ανάπτυξη «κορυφαίας γραμμής». Συγκριτικά, η κατώτατη γραμμή αναφέρεται στα καθαρά κέρδη που δημιουργούνται από μια επιχείρηση. το όνομα προέρχεται από τη θέση της γραμμής καθαρού κέρδους στο κάτω μέρος της κατάστασης αποτελεσμάτων.