Χρηματοδότηση

Ο σκοπός ενός ελέγχου

Ο σκοπός ενός ελέγχου είναι για ένα ανεξάρτητο τρίτο μέρος να εξετάσει τις οικονομικές καταστάσεις μιας οντότητας. Αυτή η εξέταση είναι μια αντικειμενική αξιολόγηση των καταστάσεων, η οποία οδηγεί σε ελεγκτική γνώμη σχετικά με το εάν οι καταστάσεις έχουν παρουσιαστεί δίκαια και σύμφωνα με το ισχύον λογιστικό πλαίσιο (όπως το GAAP ή τα ΔΠΧΠ). Αυτή η γνώμη ενισχύει σημαντικά την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων με χρήστες, όπως δανειστές, πιστωτές και επενδυτές. Με βάση αυτήν τη γνώμη, οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων είναι πιο πιθανό να παρέχουν πίστωση και χρηματοδότηση σε μια επιχείρηση, με αποτέλεσμα πιθανώς μειωμένο κόστος κεφαλαίου για την οικονομική οντότητα.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found