Χρηματοδότηση

Η διαφορά μεταξύ CEO και CFO

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ρόλων του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) και του διευθύνοντος συμβούλου (CFO), οι οποίοι είναι οι εξής:

  • Ευθύνες . Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες εντός ενός οργανισμού, ενώ ο CFO είναι υπεύθυνος αποκλειστικά για την οικονομική πλευρά της επιχείρησης.

  • Αναφορά σχέσεων . Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου εποπτεύεται από το διοικητικό συμβούλιο, ενώ η θέση του CFO αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

  • Στρατηγική . Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για τη συνολική στρατηγική του οργανισμού, καθώς και για τις τακτικές που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτής της στρατηγικής. Ο CFO είναι υπεύθυνος μόνο για την οικονομική υποστήριξη της εταιρικής στρατηγικής, που σημαίνει ότι διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκή μετρητά για την υποστήριξη στρατηγικών αναγκών, την παρακολούθηση της κερδοφορίας της επιχείρησης και τον περιορισμό του κινδύνου.

  • Ανάπτυξη . Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την εύρεση και περιποίηση προσωπικού εντός της εταιρείας για διευθυντικές θέσεις. Ο CFO το κάνει μόνο στους τομείς χρηματοδότησης και λογιστικής.

  • Σύνδεσμοι . Το CFO έχει σημαντικό ρόλο συνδέσμου, καθώς αυτό το άτομο διασυνδέεται με επενδυτές, τραπεζίτες, δανειστές και ρυθμιστικές αρχές. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχει κανένα ρόλο συνδέσμου, αλλά είναι το δημόσιο πρόσωπο της επιχείρησης, κάνοντας ομιλίες και συναντήσεις με τον Τύπο και τους ηγέτες της κοινότητας, όπως απαιτείται.

  • Ανάλυση . Ο CFO είναι υπεύθυνος για την εξέταση όλων των πτυχών της επιχείρησης για να διαπιστώσει εάν οι διάφορες πράξεις ελέγχουν το κόστος με τον κατάλληλο τρόπο και εάν οι πόροι κατανέμονται σωστά. Ο CFO αναφέρει αυτά τα ευρήματα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των λειτουργιών για να καταστήσει την εταιρεία πιο αποδοτική και αποτελεσματική.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found