Χρηματοδότηση

Σχετικές πληροφορίες

Οι σχετικές πληροφορίες είναι δεδομένα που μπορούν να εφαρμοστούν για την επίλυση ενός προβλήματος. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα κατά τον προσδιορισμό της μορφής και του περιεχομένου των οικονομικών καταστάσεων μιας οντότητας, καθώς η σωστή διάταξη και το επίπεδο λεπτομέρειας των πληροφοριών μπορούν να προσαρμόσουν τις απόψεις των χρηστών σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα, ο υπεύθυνος μιας επιχείρησης επιλέγει να προσθέσει πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις της οικονομικής κατάστασης σχετικά με τις ταμειακές ροές που δημιουργούνται από τα νεότερα καταστήματα λιανικής της. Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται με τις αποφάσεις της επενδυτικής κοινότητας, διότι τους διευκρινίζει πόσο καλά αποδίδει η οντότητα.

Η έννοια της συνάφειας μπορεί να σημαίνει ότι ένας οργανισμός θα αφαιρεί τακτικά λιγότερο χρήσιμες πληροφορίες από τις οικονομικές του εκθέσεις και θα προσθέτει άλλες πληροφορίες. Αυτές οι αλλαγές βασίζονται σε διακυμάνσεις στην τρέχουσα απόδοση και τη στρατηγική κατεύθυνση μιας επιχείρησης, καθώς και στους τύπους νέων αιτημάτων πληροφοριών που προέρχονται από δανειστές και επενδυτές.

Οι άυλες πληροφορίες δεν θεωρούνται σχετικές, καθώς δεν έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική απόδοση της αναφέρουσας οντότητας.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found