Χρηματοδότηση

Ενιαία οντότητα

Μια μεμονωμένη οντότητα είναι μια λειτουργική μονάδα για την οποία αναφέρονται οικονομικές πληροφορίες. Μια μεμονωμένη οντότητα μπορεί να είναι ξεχωριστή νομική οντότητα, θυγατρική, τμήμα ή οποιαδήποτε άλλη ονομασία - αρκεί να συλλέγονται πληροφορίες ειδικά γι 'αυτήν και οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει αυτών των πληροφοριών.