Χρηματοδότηση

Στοχεύστε τις πωλήσεις εισοδήματος

Οι στοχευόμενες πωλήσεις εισοδήματος είναι το επίπεδο εσόδων που απαιτείται για την επίτευξη προϋπολογισμένου επιπέδου κέρδους. Ο υπολογισμός προέρχεται από ανάλυση ανάλυσης και αναφέρεται ως εξής:

(Σταθερό κόστος + Στόχος εισοδήματος) ÷ Ποσοστό περιθωρίου εισφοράς

Για παράδειγμα, ο πρόεδρος μιας εταιρείας θέλει να επιτύχει κέρδη 100.000 $. Το σταθερό κόστος της εταιρείας είναι 1.200.000 $ και το μέσο ποσοστό περιθωρίου συνεισφοράς (έσοδα μείον συνολικά μεταβλητό κόστος) είναι 45%. Ο προκύπτων στόχος πωλήσεων εισοδήματος είναι:

(1.200.000 $ Σταθερό κόστος + 100.000 $ Έσοδα στόχος) ÷ 45% Ποσοστό περιθωρίου συνεισφοράς

= 2.888.888 $ Στόχος πωλήσεων εισοδήματος

Αυτός ο υπολογισμός μπορεί να είναι αναξιόπιστος εάν το περιθώριο συνεισφοράς ποικίλλει σημαντικά ανά περίοδο. Το περιθώριο μπορεί να διαφέρει όταν αλλάζει το μείγμα προϊόντων, όταν το κόστος προϊόντος κυμαίνεται ή όταν η διαχείριση αλλάζει τις τιμές του προϊόντος.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found