Χρηματοδότηση

Οικονομική ουσία

Η οικονομική ουσία αναφέρεται σε μια συναλλαγή που έχει σκοπό εκτός από τη μείωση της φορολογικής υποχρέωσης. Η ιδέα χρησιμοποιείται για την εξέταση των φορολογικών καταφυγίων για να διαπιστωθεί εάν κάνουν κατάχρηση των φορολογικών νόμων.