Χρηματοδότηση

Περιγραφή εργασίας αναλυτή προϋπολογισμού

Περιγραφή θέσης : Αναλυτής προϋπολογισμού | Λογιστής προϋπολογισμού

Βασική λειτουργία: Η θέση του αναλυτή προϋπολογισμού είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού, τη σύγκριση του με τα πραγματικά αποτελέσματα και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με διακυμάνσεις από τον προϋπολογισμό.

Κύριες ευθύνες:

 • Ενημερώστε τους υπεύθυνους των τμημάτων για τις προθεσμίες για την υποβολή πληροφοριών για τον προϋπολογισμό

 • Ενεργήστε ως σύμβουλος των διευθυντών τμήματος κατά τη διατύπωση των υποβολών του προϋπολογισμού τους

 • Ελέγξτε τις προτεινόμενες υποβολές προϋπολογισμού από διευθυντές τμήματος για ακρίβεια και πληρότητα

 • Εξετάστε εάν οι υποβολές προϋπολογισμού μπορούν να επιτευχθούν με βάση γνωστούς περιορισμούς χωρητικότητας και ενημερώστε τη διαχείριση πιθανών προβληματικών τομέων

 • Προτείνετε βελτιώσεις στο μοντέλο προϋπολογισμού

 • Εξετάστε αιτήματα προϋπολογισμού κεφαλαίου και εκδώστε συστάσεις στην επιτροπή έγκρισης

 • Συντονισμός εγκρίσεων προϋπολογισμού κεφαλαίου

 • Ελέγξτε το μοντέλο προϋπολογισμού για σφάλματα υπολογισμού

 • Δημιουργήστε μια ενοποιημένη έκδοση προϋπολογισμού για έγκριση διαχείρισης

 • Εξηγήστε τα χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού στην ανώτερη διοίκηση, εκ μέρους των διευθυντών τμήματος

 • Πολλαπλασιάστε τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό σε ολόκληρο τον οργανισμό και εξηγήστε τα ζητήματα όπως ζητήθηκαν

 • Συγκρίνετε τα πραγματικά με τον προϋπολογισμό αποτελέσματα στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς και αναφέρετε σημαντικές διαφορές

 • Ενημερώστε το μοντέλο προϋπολογισμού όπως ζητήθηκε για να ληφθούν υπόψη σημαντικές αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον

 • Διατηρήστε το εγχειρίδιο πολιτικών και διαδικασιών προϋπολογισμού

Επιθυμητά προσόντα: Μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στη χρηματοδότηση, με εξαιρετικές δεξιότητες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστικών φύλλων. Πρέπει να έχει εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και γραφής.

Επιβλέπει: Κανένα