Χρηματοδότηση

Επιπλέον χρέωση

Η επιστροφή χρέωσης είναι ένα τιμολόγιο που αποστέλλεται σε έναν πελάτη, με χρέωση για έξοδα που πραγματοποιήθηκαν από τον πωλητή σε προηγούμενη περίοδο. Εκδίδεται πίσω χρέωση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

  • Ανακαλύφθηκε σφάλμα στην αρχική χρέωση και τώρα διορθώνεται

  • Ο πωλητής έλαβε μια καθυστερημένη χρέωση από έναν προμηθευτή, την οποία διαβιβάζει στον πελάτη

  • Η αρχική συμφωνία πώλησης με τον πελάτη έδωσε εντολή για καθυστερημένη χρέωση

Οι πίσω χρεώσεις πρέπει να αποφεύγονται, καθώς είναι πιο δύσκολο να εισπραχθούν από τους πελάτες. Οι πελάτες αναμένουν να λάβουν τιμολόγια προμηθευτή νωρίτερα, και έτσι δεν θα περιμένουν μια επιστροφή χρέωσης αργότερα.