Χρηματοδότηση

Πωλήσεις, γενικά και διοικητικά έξοδα

Τα έξοδα πώλησης, τα γενικά και διοικητικά έξοδα (ΠΓ & Α) αποτελούνται από όλα τα λειτουργικά έξοδα μιας επιχείρησης που δεν περιλαμβάνονται στο κόστος των πωληθέντων αγαθών. Η διοίκηση πρέπει να διατηρεί τον αυστηρό έλεγχο αυτών των δαπανών, καθώς αυξάνουν το οριακό σημείο μιας επιχείρησης. Τα SG&A εμφανίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, κάτω από το κόστος των πωληθέντων αγαθών. Μπορεί να χωριστεί σε μια σειρά στοιχείων γραμμής εξόδων ή να ενοποιηθεί σε ένα στοιχείο γραμμής (το οποίο είναι πιο συνηθισμένο όταν παρουσιάζεται η κατάσταση συνοπτικών εσόδων).

Τα ακόλουθα τμήματα και τα έξοδά τους θεωρούνται ότι εμπίπτουν στην ταξινόμηση Π & Γ:

  • Λογιστικά και νομικά έξοδα

  • Εταιρικά έξοδα

  • Έξοδα διευκόλυνσης

  • Έξοδα πωλήσεων και μάρκετινγκ

Η ταξινόμηση γενικά δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον, δεν περιλαμβάνει έξοδα χρηματοδότησης, όπως έσοδα από τόκους και έξοδα τόκων, δεδομένου ότι δεν θεωρούνται λειτουργικά έξοδα.

Τα έξοδα ΠΓ & Γ αποτελούνται κυρίως από κόστη που θεωρούνται γενικά γενικά έξοδα της εταιρείας, καθώς δεν μπορούν να εντοπιστούν στην πώληση συγκεκριμένων προϊόντων. Ωστόσο, μερικά από αυτά τα κόστη μπορούν να θεωρηθούν άμεσα κόστη. Για παράδειγμα, οι προμήθειες πωλήσεων σχετίζονται άμεσα με τις πωλήσεις προϊόντων και ωστόσο μπορούν να θεωρηθούν μέρος των Π & Γ. Όταν ένα κόστος Π & ΓΔ θεωρείται άμεσο κόστος, είναι αποδεκτό να μετατοπίζεται το κόστος στο κόστος πώλησης αγαθών στην ταξινόμηση αποτελεσμάτων.

Από τη σκοπιά της διαχείρισης, τα ΠΓ & Π αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο σταθερό κόστος που αυξάνει το οριακό σημείο μιας εταιρείας και συνεπώς απαιτεί υψηλότερες πωλήσεις ή υψηλότερα κέρδη προϊόντος για να αποφέρει κέρδος για ολόκληρη την επιχείρηση. Κατά συνέπεια, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρηθεί ο αυστηρός έλεγχος των δαπανών Π & Γ, που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συνεχούς αναθεώρησης του κόστους διακριτικής ευχέρειας, της ανάλυσης τάσεων και των συγκρίσεων του πραγματικού με τον προϋπολογισμό κόστους. Ο προϋπολογισμός μηδενικής βάσης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση του ελέγχου στην κατηγορία δαπανών Π & ΓΔ.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found