Χρηματοδότηση

Αδιαίρετο ενδιαφέρον

Ένα αδιαίρετο ενδιαφέρον προκύπτει όταν οι ιδιοκτήτες ενός λειτουργικού συμφέροντος μοιράζονται έσοδα και έξοδα σύμφωνα με τα αναλογικά τους δικαιώματα ιδιοκτησίας. Για παράδειγμα, σε ένα κοινό συμφέρον XE "Κοινό συμφέρον: Λειτουργίες", υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ιδιοκτητών λειτουργικού συμφέροντος, όπου ένας ιδιοκτήτης ορίζεται ως ο διαχειριστής του ακινήτου και κάθε ιδιοκτήτης διατηρεί ένα αδιαίρετο συμφέρον στο ακίνητο . Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για τη συνολική διαχείριση της μίσθωσης.

Ένας εναλλακτικός διακανονισμός είναι ένας διαχωρισμένος τόκος, όπου οι ιδιοκτήτες ενός τόκου εργασίας λαμβάνουν έσοδα και πληρώνουν για έξοδα με βάση την ιδιοκτησία συγκεκριμένης έκτασης.