Χρηματοδότηση

Κόστος σε επίπεδο παρτίδας

Το κόστος σε επίπεδο παρτίδας είναι ένα κόστος που σχετίζεται με μια ομάδα μονάδων, αλλά δεν σχετίζεται με συγκεκριμένες μεμονωμένες μονάδες. Για παράδειγμα, το κόστος που πραγματοποιήθηκε για την οργάνωση μιας παραγωγής σχετίζεται με την παρτίδα αγαθών που παράγονται στη συνέχεια. Η ιδέα χρησιμοποιείται για την κατανομή των γενικών εξόδων, όπου το κόστος σε επίπεδο παρτίδας κατανέμεται μεταξύ των μονάδων σε μια παρτίδα.