Χρηματοδότηση

Κέρδη μετρητών

Τα κέρδη μετρητών είναι τα υπόλοιπα κέρδη μετά την αφαίρεση των εξόδων μετρητών από τα έσοδα σε μετρητά. Τα έξοδα που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό δεν περιλαμβάνουν έξοδα εκτός μετρητών, όπως απόσβεση και απόσβεση. Ένας αναλυτής μπορεί να θέλει να υπολογίσει αυτόν τον αριθμό από τις αναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας, ως μέρος μιας ανάλυσης μιας επιχείρησης.